Иллюстрации. Открытки. Просто сказки


Про Бабу Ягу (украинский и русский варианты)

сказкаВ некотором царстве, в некотором государстве жила-была Баба Яга. Очень даже симпатичная Баба Яга. И жила она на два дома. Одна избушка на курьих ножках располагалась на берегу Молочной Реки с Кисельными Берегами за густыми-густыми еловыми лесами и высокими горами. Другая - в Лукоморье, неподалёку от дуба. Того самого дуба, по которому Кот Ученый сутками кружил, не зная покоя. Наверное он, как и Зеленый Кот В Белую Полоску потерял свой сон. Всё может быть. Тем более в сказке.

 

У нашей Бабы Яги, как и полагается, была подруга - Совушка-Сова. Весёлая, неунывающая розовая сова, умеющая всем поднимать настроение. Они вместе совершали перелеты из одной избушки в другую. Нельзя же оставлять избушки без присмотра. В них необходимо и пыль вытирать, и полы метлой подметать, и паутину по углам обмахивать. Никто ведь не говорил, что Баба Яга неряха. Совсем наоборот. Она была образцовой хозяйкой. У неё все вещи лежали на своём месте. Нерях-растерях она не уважала. Нет. Когда кто-нибудь неряшливый забредал в её избушку и не мыл за собой чашку, не убирал её на полочку, не предлагал помощь старой женщине, она немножечко сердилась.

Нет, конечно же, она не ела деток. Это совершенные глупости. Разве бабушки, даже старенькие, даже живущие в лесу, едят деток? Никогда! Это всё выдумки злых людей. Баба Яга ела орехи, грибы, ягоды, варенье... Пила очень вкусный цветочный чай из необыкновенного чайника и угощала им своих гостей. Но вот нерях и невеж она иногда наказывала. Нет, она не ставила их в угол. Зачем? Просто ни она, ни её подруга Совушка не помогали им выбраться из леса. Не провожали их до опушки. Не угощали вкусным молоком из Молочной Реки. Или киселем, собранным на Кисельных Берегах в полнолуние. А ведь все знают, что такой кисель самый полезный. И даже не предлагала апельсиновый сок, полученный из самого оранжевого и сочного апельсина. Баба Яга не была жадиной. Но надо же плохо воспитанных деток как-то проучить?! Ведь все знают, что за угощение следует говорить: "Спасибо". И на место класть приведенные в порядок вещи. Например, вымытые чашки. Разве не так?

 

Иногда Баба Яга ходит в гости. Приносит аккуратным и вежливым детям волшебное молоко и сок. От которых быстро растут, становятся крепкими и здоровыми. Но это только тем деткам, которые очень аккуратно обращаются со своими игрушками. И всегда убирают их после своих игр. Тем, кто разбрасывает игрушки, ничего не достается. Пусть учатся порядку. И тогда для них тоже в Молочной Реке найдется чашечка необыкновенного молока...


--------------------

У деякому царстві, у деякій сторонці жила-була Баба Яга. Дуже навіть симпатична Баба Яга. І жила вона на два будинки. Одна хатинка на курячих ніжках розташовувалася на березі Молочної Річки З Кисільними Берегами за густими-густими смерековими лісами і високими горами. Інша - в Лукомор'ї, неподалік від дуба. Того самого дуба, де Кіт Вчений цілодобово кружляв, не знаючи спокою. Напевно, він, як і Зелений Кіт У Білу Смужку, втратив свій сон. Все може бути. Тим більше у казці.

 

У нашої Баби Яги, як і годиться, була подруга - тітка Сова. Весела, життєрадісна рожева сова, яка вміє всім піднімати настрій. Вони разом здійснювали перельоти з однієї хатинки в іншу. Не можна ж залишати хатинки без нагляду. В них необхідно і пил витирати, і підлогу мітлою замітати, і павутину по кутках обмахувати. Адже ніхто не говорив, що Баба Яга нечупара. Зовсім навпаки. Вона була зразковою господинею. У неї всі речі лежали на своєму місці. Нечупар, які все гублять, вона не поважала. Ні. Коли хто-небудь неохайний забрідав до її хатинки і не мив за собою чашку, не прибирав її на поличку, не пропонував допомогу старій жінці, вона трішечки сердилась.

 

Ні, звичайно ж, вона не їла діток. Це дурниці. Хіба бабусі, навіть старенькі, навіть які живуть у лісі, їдять діток? Ніколи! Це все вигадки злих людей. Баба Яга їла горіхи, гриби, ягоди, варення... Пила дуже смачний квітковий чай з незвичайного чайника і пригощала ним своїх гостей. А от нечупар і невігласів вона іноді карала. Вона не ставила їх в куток. Навіщо? Просто ні вона, ні її подруга Сова не допомагали їм вибратися з лісу. Та не проводжали їх до узлісся. Або не пригощали смачним молоком з Молочної Річки. Або киселем, зібраним на Кисільних Берегах у повний місяць. А адже всі знають, що такий кисіль найкорисніший. І навіть не пропонувала апельсиновий сік, отриманий з самого оранжевого та соковитого апельсина. Баба Яга не була скнарою. Але треба ж погано вихованих діток якось провчити?! Адже всі знають, що за частування слід говорити: "Дякую!" І на місце класти приведені до порядку речі. Наприклад, вимиті чашки. Хіба не так?

 

Іноді Баба Яга ходить в гості. Приносить охайним і ввічливим дітям чарівне молоко та сік. Від яких швидко ростуть, стають міцними і здоровими. Але це тільки тим діткам, які дуже акуратно поводяться зі своїми іграшками. І завжди прибирають після своїх ігор. Тим, хто розкидає іграшки, нічого не дістається. Нехай вчаться порядку. І тоді для них теж в Молочної Річці знайдеться чашечка незвичайного молока ...Обновлен 15 июн 2015. Создан 31 мая 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником